www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt07022020

Last update09:11:44

Back Kauzy Kauzy Teplárna

Teplárna

Nové vers. staré vedení teplárny

  • PDF

Teplárna České Budějovice byla předmětem živé diskuze na minulém jednání zastupitelstva města. Tu vyvolala tisková konference ODS, která podrobila kritice současný model řízení teplárny. Podle údajů ODS díky tzv. německému modelu došlo ke zdvojnásobení počtů zástupců města v dozorčí radě a tak ke zvýšení výdajů na odměny z původních 2 na 8,5 miliónů korun. Na kritiku reagoval Tomáš Bouzek (TOP 09) odkazem na forenzní audit.

Ten jednoznačně poukazuje na chyby vedení společnosti během působení Juraje Thomy a dalších tehdejších představitelů ODS. Změna modelu řízení má být reakcí na neschopnost zastupitelů teplárnu řídit: "Vyhneme se tím diletantismu a amatérství, které předvádělo původní vedení někdy i ku prospěchu teplárny, protože akce, které měli v úmyslu, si nedokázali smluvně ošetřit," řekl Bouzek. O jaké akce se jedná, se bohužel veřejnost zřejmě nedozví, protože audit je díky rozhodnutí dozorčí rady teplárny neveřejný. Tuto linii drží i primátor,který vyzval zastupitelstvo města k autocenzuře: ,,nepovažuji za rozumné se zapojit do diskuze na zastupitelstvu,které je veřejné" řekl Thoma. Svědectví o tom, jak je teplárna v současnosti řízena, však přináší zastupitelka Blanka Procházková (ČSSD): ,,V teplárně dochází k porušování kolektivní smlouvy, zaměstnanci se kvůli nedodržování mzdových tarifů cítí poškozeni," řekla na jednání. Situaci má řešit valná hromada společnosti. Současná tristní situace nás jako soukromého akcionáře bohužel nepřekvapuje - dokud teplárna bude sloužit pouze k vyřizování politických účtů a udílení placených funkcí tomu ani nemůže být jinak. Otázka, kterou si klademe, je však, zda městu více prospěje pokračování tohoto stavu nebo privatizace podniku, která by přinesla tolik potřebné prostředky na rozvoj infrastruktury a kultury. Tato možnost se však s plány zastupitelů na další rozvojové projekty v teplárně uzavírá –miliardové investice, které se v teplárně připravují, podnik totiž zadluží na desítky let dopředu. Za Forum Energy - Giuliano Giannet

Z tajů okolo auditu v Teplárně mi začíná běhat děda Mráz po zádech

  • PDF
Ke čtvrtečnímu zastupitelstvu jsem Vám napsal rozsáhlý komentář, který jsem ovšem ještě nedokončil, tudíž ani nezveřejnil. Jednu část jednání zastupitelstva Vám ale popíši nyní. Po celkem nepříjemných přestřelkách mezi koalicí a opozicí, přičemž opozici v tomto smyslu ztělesňují zastupitelé Kuba, Jelen a Brůha z ODS a "lovnou zvěří" je primátor Thoma a náměstkyně Popelová, se do osobních rozepří vmísili také radní Šesták a Bouzek. Radního Šestáka nyní komentovat nebudu, ale radního Bouzka ano. Zastupitelé z ODS se totiž několikrát jízlivě zmínili o heslu pana Bouzka na billboardech před volbami - Toto město se musí změnit. Více, než si myslíte. Radní Bouzek vykazoval dlouhou dobu rezistenci vůči těmto výpadům, ale pánové z ODS, především doktor Kuba, jsou dobrými bojovníky na úrovni rétoriky, doktorovi Kubovi bych dokonce přiřkl vlastnost, že se umí skvěle trefit do slabého místa a zastupitel Jelen má skvělou schopnost uvalit na někoho pocit, že je právě kamenován. Radní Bouzek nevydržel a vystřelil. S klidným hlasem a bez mrknutí oka se zmínil o středeční tiskové konferenci na téma Teplárna.
Připomněl kolegům z ODS, že audit nebyl pro bývalé vedení Teplárny z řad členů ODS právě příznivý a taktně jim naznačil, ať se do něj nestrefují, protože ráže jeho zbraně je o pár čísel vyšší a má nabito. Pánům z ODS na chvíli došel dech a řekl bych i trochu spadla brada. Za nějakou chvíli se vzpamatovali, ale i když se snažili přejít do ofenzívy, bylo vidět, že se jen omlouvají, kryjí a snaží se z bitvy vyjít jako ti, kteří nejsou těmi špatnými. Celé toto dějství se dalo čekat, ale pak se do diskuze vmísil primátor Thoma se zajímávým návrhem, nebo spíše prosbou. Najednou začal přátelsky, jako trenér, který uklidňuje "svoje hochy", nebo jako člen party, který uklidňuje své kamarády, kteří se začali hádat o to, kdo viděl první ty nejčervenější třešně na stromě. Pan Thoma začal s fotbalovým příměrem. Řekl, že neví, kdo vykopl míč jako první, ale aby si pánové uvědomili, že diskuze na téma Teplárna mohou být pro město nebezpečné. Jedná se přeci o veřejnou schůzi a je nejen přenášena online, ale také nahrávána. Primátor poprosil kolegy (mimojiné Kubu, Jelena a Brůhu), aby diskuzi na téma forenzního auditu v Teplárně dále nerozvíjeli. Proč asi? Primátor argumentoval ve smyslu soudního procesu s minoritním akcionářem.
Co si o tom všem myslet? Já tedy nevím. Jen mi připadá zajímavé, že to byl právě pan Kořínek, velký kamarád radního Bouzka, který se mnou velmi ostře odmítl komunikovat už v době, kdy se forenzní audit teprve zadával a že se právě radní Bouzek vyjdřil tak, že především Vrábel by neměl získat výsledky forenzního auditu. Proč? Pokud vím, audit nedoporučil žádné právní kroky ke sjednání nápravy v podobě dohledání odpovědnosti za škody na městském majetku způsobené, tedy ani nepředpokládám, že by probíhalo nějaké trestně právní šetření, které by ukládalo utajení. Notabene, když si výsledky forenzního auditu může prohlédnout každý zastupitel.
Já se tedy ptám, co to tady máme za pseudodemokracii, když nás naši zastupitelé odmítají informovat o hospodaření s naším majetkem. Celá tahle situace je nečistá a já doufám, že se najde někdo, kdo mi výsledky forenzního auditu poskytne, abych je mohl zveřejnit, když naši političtí představitelé na toto odvahu nemají.
Ladislav Vrábel

Název: Minoritní vlastník teplárny opět útočí
Zdroj: Právo
Datum: 16.09.2011
Str.: 10
Mutace: Jižní Čechy
Pořadí: 1
Zpracováno: 16.09.2011 06:33:50
Náklad: 129924
Ročník: 19
Číslo: 218
Rubrika: Jižní Čechy
Autor: Vladimír Vácha
Odkaz:   http://pravo.novinky.cz/
ISSN: 1211-2119
Jazyk: cz
Oblast: Celostátní deníky
Zkratka oblasti: DC
Zkratka zdroje: DCPR
Identifikace: DCPR20110916080000
Čtenost-Sled.: 448000
Klíčová slova: Forum (7), Energy (7), Giannetti (3), Teplárny, České, Budějovice
Minoritní vlastník Teplárny České Budějovice, společnost Forum Energy, opět zaútočil na vedení města. Důvodem jsou výsledky forenzního auditu zpracovaného společností Deloitte, do nichž mohli akcionáři nahlédnout.
"Forenzní audit delší dobu budí strach u místních politiků a představitelů teplárny – již v průběhu vyšetřování auditorů odstoupilo celé vedení teplárny. Výsledky auditu, které zasahují do období, kdy v dozorčí radě společnosti působil rovněž současný primátor města České Budějovice Juraj Thoma (OPB), jsou pro naši společnost ohromnou satisfakcí," řekl Právu tiskový mluvčí Forum Energy Giuliano Giannetti.
Dodal, že audit jednoznačně poukazuje na to, že například prodej Zkušebny Mydlovary a projekt turbogenerátoru TG6 proběhly nestandardním a pro teplárnu nevýhodným způsobem. "Kdyby dozorčí rada v minulosti fungovala tak, jak měla, tak by nebyl takový audit vůbec nutný," dodal Giannetti.
Primátor Juraj Thoma na výtky menšinového vlastníka reagoval slovy, že není přesvědčen o tom, že by audit dal jakkoliv za pravdu nějakým tvrzením společnosti Forum Energy. "Jde o směs záměrných lží, či polopravd a případně upravených dílčích pravd. Proč tak společnost činí, si myslím, je jednoznačné. Vynaložila do nákupu osmnácti procent akcií pravděpodobně sumu v řádech stamiliónů korun a nyní chce tuto akvizici zúročit tím, že se dostane k zásadnímu rozhodování," reagoval na výpad mluvčího Forum Energy primátor.
Giannetti však tvrdí, že forenzní audit bude mít svou dohru. "Pokud neučiní nutné právní kroky dozorčí rada, tak dohlédneme na to, aby škoda způsobená teplárně byla uhrazena odpovědnými osobami," varuje dozorčí radu mluvčí minoritního vlastníka.
Dodává, že v současné době už Forum Energy podalo dvě žaloby na náhradu škody ve věci projektu prodeje Zkušebny Mydlovary a turbogenerátoru TG 6 a další se prý dokončují.
"Pokud se tato společnost označuje za ochránce teplárny, je to směšné, neboť se nepokouší o nic jiného než o nepřátelské převzetí. A město si jednoznačně vytyčilo mantinel – zachránit českobudějovickou teplárnu před pokusem o nepřátelské převzetí firmou Forum Energy," zdůraznil Thoma.
Připomněl, že teplárna funguje standardně, byť se Forum Energy všemožně snaží znervóznit politickou reprezentaci města a rozložit dosavadní jednotný a pevný názor zastupitelstva, že další majetkové podíly v teplárně se prodávat nebudou. "Město je připraveno naopak jednat s minoritním vlastníkem o odkoupení jeho podílu," konstatoval primátor.

***

Jde o směs záměrných lží, případně upravených pravd Juraj Thoma, primátor Českých Budějovic

Regionální mutace| Právo - Jižní Čechy

 

Odpověď zástupce firmy Forum Energy, minoritního vlastníka Teplárny a.s.

Lekce rétoriky od primátora města České Budějovice

Primátor města České Budějovice využil ve svém vystoupení pro Právo v pátek 16. září veškerý
politický arzenál pro maskování vlastní neschopnosti při řešení situace v teplárně. Jde o vynikající
rétorický výkon, který si zaslouží analýzu: „Jde o směs záměrných lží, či polopravd a případně
upravených dílčích pravd.“ Uvedl pan primátor v reakci zprávu Forum Energy, že audit společnosti
Deloitte prokázal, že tvrzení naší společnosti o škodách v teplárně není naše fantazie, ale holá realita.
Toto je klasický příklad argumentace ad ignorantia – tedy spoléhající se na neznalost posluchače:
Audit jednoznačně potvrzuje, že při realizaci prodeje Zkušebny Mydlovary a Turbíny TG-6 došlo za
působení pana primátora v dozorčí radě společnosti k miliónovým škodám. To jsou fakta, které by si
mohli dočíst i občané města, kdyby teplárna audit záměrně neutajovala. Primátor proto pokračuje
dalším rétorickým trikem, argumentací ad homine, tj. argumentem s cílem poškodit pověst
protivníka:“Proč tak společnost činí, si myslím, je jednoznačné. Vynaložila do nákupu osmnácti
procent akcií pravděpodobně sumu v řádech stamiliónů korun a nyní chce tuto akvizici zúročit“
pokračuje primátor. Obrat zdařilý, který musíme jako největší soukromý vlastník potvrdit – ano vložili
jsme skutečně v dobré víře do teplárny stovky miliónů korun a jako řádní hospodáři nemáme zájem,
aby vinou nekompetentního vedení budějovických politiků naše peníze ztratily svou hodnotu.
Domnívám se, že panu primátorovi vratkost této konstrukce musela dojít, protože vzápětí si jistí svou
pozici argumentací ad ridiculum tj. s cílem zesměšnit: „Pokud se tato společnost označuje za ochránce
teplárny, je to směšné, neboť se nepokouší o nic jiného než o nepřátelské převzetí…“
bohužel „k smíchu“ na této situaci je skutečnost, že jediný vlastník, který tlačí teplárnu
k transparentnímu hospodaření je právě Forum Energy – chtěl bych proto seznámit pana primátora
ještě s formou argumentace ad rem, kterou bohužel ve svých vystoupení nepoužívá – jedná se totiž o
argumentaci založenou na faktech a bohužel faktem je, že od zahájení šetření podivných projektů
v teplárně jsme byli pouze svědky útěku Thomy z dozorčí rady, odstoupení celého zpolitizovaného
vedení teplárny v průběhu auditu a výměny šéfa dozorčí rady za člena HOPB ihned po jeho
zveřejnění. Na desítky našich dotazů ohledně stavu hospodaření v teplárně nám nebyl v plné míře
zodpovězen ani jeden, přílohy auditu a studie optimalizace zdrojů, na základě které se mají
investovat miliardy, jsou utajované a dozorčí rada místo aby vymáhala vzniklé škody, písemně žádá
naši společnost, aby podané žaloby vůči předchozímu vedení teplárny stáhla.

Toto nepovažujeme za „standardní fungování podniku“ jak uvádí primátor ani za efektivní řešení
situace.

Za Forum Energy

Giuliano Giannetti

Audit Teplárny potvrdil slova zaměstnanců o únicích desítek milionů korun

  • PDF

Vážení přátelé, audit v Teplárně prokázal, že informace o desítkách, možná stovkách milionů měly reálný základ. Pak bych tedy tento audit rád viděl a rád bych, aby za ztráty nesly odpovědnost všechny osoby, které se na poškozování městské kasy podílely, anebo měly zasáhnout a nezasáhly. Apelujte na své zastupitele, aby výsledky auditu zveřejnili, prosím.

Ladislav Vrábel

Teplárna umožnila akcionářům nahlédnout do forenzního auditu. Ten potvrzuje, že kritika Forum Energy byla oprávněná.

Teplárna České Budějovice umožnila akcionářům společnosti ve dnech 28. srpna až 9. září 2011 nahlédnout na forenzní audit, který po opakovaných upozorněních naší společnosti na nestandardní způsob vedení podniku zpracovala společnost Deloitte na žádost dozorčí rady teplárny.


Forenzní audit již delší dobu budí strach u místních politiků a představitelů teplárny – již v průběhu vyšetřování auditorů odstoupilo celé vedení teplárny.  Po předložení jeho výsledků, které zasahují do období, kdy rovněž současný primátor města České Budějovice Juraj Thoma (dříve ODS – nyní HOPB) působil v dozorčí radě společnosti, byl na základě koaliční dohody z funkce šéfa dozorčí rady odvolán Jiří Kořínek (TOP 09), který byl hlavním promotorem vzniku auditní zprávy.

Výsledek forenzního auditu je pro naši společnost ohromnou satisfakcí,“ říká tiskový mluvčí Forum Energy Giuliano Giannetti. „Zpráva jednoznačně poukazuje na to, že například prodej Zkušebny Mydlovary a projekt turbogenerátoru TG6 proběhly nestandardním a pro teplárnu nevýhodným způsobem.“ Další prošetřené projekty zahrnují investice v IT, obchodování s elektřinou a emisními povolenkami a jiné – i zde byla nalezena pochybení znamenající škody v řádu desítek milionů korun. Je nutné také upozornit na to, že auditoři měli přímý přístup k informacím, které se Forum Energy snaží již přes půl roku marně získat od vedení společnosti „Kdyby dozorčí rada v minulosti fungovala tak jak měla, tak by bohužel nebyl takový audit vůbec nutný,“ uzavírá Giannetti.

Bohužel kultura utajování přetrvává v teplárně i nadále: „Zpráva byla přístupná akcionářům pouze k nahlédnutí, a to na základě podpisu, kterým jsme se museli zavázat k mlčenlivosti. Přílohy obsahující dokumentaci a vlastní důkazy pro tvrzení výsledné zprávy nebyly k dispozici vůbec,“  doplňuje Giannetti. Forenzní audit přitom je již druhým dokumentem, který teplárna pod záminkou „obchodního tajemství“ odmítá poskytnout akcionářům.

Ten první je „Studie optimalizace zdrojů“ kterou zpracovala společnost G-Team. Jedná se o dokument, který má sloužit jako podklad pro budoucí miliardové investice do technologií teplárny, jenž ovlivní budoucnost podniku na desetiletí dopředu. Akcionářům, však byla poskytnuta pouze obecná powerpointová prezentace. Tento tajný dokument přitom zpracovávala stejná společnost, která vytvořila dokumentaci k neekonomickému projektu turbogenerátoru TG 6 za 400 mil. Kč. Tu nakonec vzhledem k jejím zásadním nedostatkům muselo vedení teplárny předat k přepracování jiné firmě a celý projekt TG 6 se nyní ukazuje jako vysoce problémový.  „Je nám záhadou proč vedení teplárny opakovaně pod záminkou obchodního tajemství znesnadňuje přístup k dokumentům, které jsou naprosto klíčové pro fungování podniku. Po problémech kolem výstavby TG 6 bychom očekávali větší otevřenost a nikoliv to, že zpracování tak zásadního dokumentu je znovu svěřeno stejné firmě a výsledek je pak utajen.“ Komentuje Giannetti.

Forenzní audit bude jistě mít svou dohru:  „Pokud neučiní nutné právní kroky dozorčí rada, tak dohlédneme na to, aby škoda způsobená teplárně byla uhrazena odpovědnými osobami,“říká Giannetti.  V současné době již Forum Energy již podalo dvě žaloby na náhradu škody ve věci projektu prodeje Zkušebny Mydlovary a turbogenerátoru TG 6. „Další žaloby se v současné době dokončují. Celková výše škod v teplárně za doby předsednictví Juraje Thomy v dozorčí radě společnosti je znepokojující.“ dodává Giannetti.

Giuliano Giannetti, tiskový mluvčí FORUM ENERGY s.r.o.

Zdroj: http://forumenergy.cz/2011/09/12/teplarna-umoznila-akcionarum-nahlednout-do-forenzniho-auditu-ten-potvrzuje-ze-kritika-forum-energy-byla-opravnena/

 

 

 

Reakce města na prohlášení Forum Energy k Teplárně České Budějovice

  • PDF

Tak jako většina z nás se po prázdninách vrací z dovolenkového letního režimu zpět do plného společenského, pracovního života, i já se opět vracím do českobudějovického života k tématům, která nás zajímají. Dovolenou jsem sice zatím nestihl, nicméně tři měsíce jsem se usilovně věnoval vydělávání peněz a nyní se mohu opět pustit do dobrovolné občanské aktivity. Naši politici a řekl bych i někteří "vyšší úředníci" si také odpočinuli, a tak si najednou můžeme přečíst v novinách ostrou reakci senátora Tomáše Jirsy na obviňování z předražení a neefektivní investice do splavnění Vltavy, reakci Statutárního města na ovbiňování ze špatného hospodaření Teplárny popřípadě můžeme potkat tajemníka magistrátu Řeřábka, jak se se zdviženou hlavou prochází lokalitami, kde ještě nedávno vykřikoval, že bude likvidovat parazity. Do toho všeho vídáme okolo cest billboardy Budějcké drbny Barbory Liškové, přezdívané Princezna z Hluboké.

Slečna Lišková, "nezávislá zastupitelka", která se s ústy plnými toho, že "pan Dlouhý nikdy nic neukradl", pokusila ovládnout TOP09, by nám konečně mohla prozradit, kdo že financuje celý tento projekt. To, že si pan Dlouhý postavil politický online bulvár vnímám jako chytrý tah, ale stejně si stále myslím, že by se ke své snaze investovat dnes už miliony do webu, který má za cíl ovlivňovat politické myšlení nás občanů, měl oficiálně přiznat. Budějcké drbně takto lze vytknout stejný "nedostatek" jako vytýká naše politická špička firmě Forum Energy, a tedy, snahu o skrytí totožnosti skutečného majitele. Oba pánové mají v tomto případě stejný styl. Nakonec pan Lamich u pana Dlouhého na návštěvě nebyl jedenkrát. Nás by ovšem měly zajímat spíše výsledky forenzního auditu. Tady totiž skutečně jde o naše peníze a v souvislosti s přicházející druhou vlnou hospodářské krize a jejím ocasem, bychom si opravdu měli dávat pozor na každou korunu, která ještě nebyla převedena na soukromé účtu skrze nějaký povedený obchod. Naši politici se ovšem namísto zveřejnění výsledků auditu dohadují o tom, jak to udělat, aby se výsledky nedostaly na veřejnost a dle mého názoru trochu nedospěle se dohadují přes své weby s menšinovým majitelem.

Ladislav Vrábel

 

Zdroj: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/aktuality/stranky/reakce-mesta-na-prohlaseni-forum-energy-k-teplarne-ceske-budejovice.aspx

Reakce města na prohlášení Forum Energy k Teplárně České Budějovice

 

Důrazně odmítáme opakovaně nepravdivé, zavádějící a manipulativní informování novinářské veřejnosti, kterého se jak ve vztahu ke statutárnímu městu České Budějovice a jeho představitelům, tak ve vztahu k akciové společnosti Teplárna České Budějovice cíleně a čistě účelově dopouštějí zástupci společnosti Forum Energy, s.r.o.

Ve včerejším (15.8.2011) tiskovém prohlášení „opomněl“ tiskový mluvčí Forum Energy uvést hned několik zásadních informací, které ovšem na tuto společnost vrhají zcela odlišné světlo, než ve kterém sebe sama veřejně prezentuje.

1. Jednání, původně dlouhodobě naplánované na pondělí 15. srpna, se neuskutečnilo jednoduše proto, že ho po konzultaci se zástupci Forum Energy v pátek 12. srpna večer zrušila advokátní kancelář, jež tuto společnost na schůzkách s městem zastupuje.

2. Vzhledem k tomu, že společnost Forum Energy přes několikeré výzvy představitelů města opakovaně odmítá uvést totožnost své konečné ovládající osoby a protože tato společnost pověřila jednáním o teplárně advokátní kancelář, je zcela pochopitelné a z hlediska řádné správy městského majetku jedině správné, že i město České Budějovice na jednáních s Forum Energy zastupuje právní zástupce, který je také zmocněn k projednání návrhů společnosti Forum Energy na stabilizaci situace v teplárně. Konečné rozhodnutí o těchto návrzích však náleží samozřejmě pouze městu České Budějovice. Právním zástupcem města je renomovaná advokátní kancelář BBH, která uspěla ve standardním výběrovém řízení vyhlášeném v souladu s platnou legislativou. BBH je mezinárodními právními ratingovými agenturami dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších českých právních kanceláří.

3. Výzvy a vzkazy, které primátorovi stotisícového města dramaticky adresuje tiskový mluvčí (!) Forum Energy, pak jen podtrhují celkový dojem, který z jednání této společnosti musí získat každý nezaujatý člověk. Přestože společnost Forum Energy navenek deklaruje úsilí o stabilizaci situace v českobudějovické teplárně a jednání s naším městem jako majoritním akcionářem teplárny si sama vyžádala, doposud městu nepředložila konkrétní smysluplné návrhy a jsou to právě její zástupci, kteří navíc jméno této městské společnosti s velkým gustem poplivávají.

Město České Budějovice se však i přes tyto velmi nevybíravé útoky nebrání žádným vážně míněným jednáním, která by vedla ke stabilizaci situace v městské teplárně.

V Českých Budějovicích 16. srpna 2011

Juraj Thoma, primátor města (Občané pro Budějovice)
Miroslav Joch, 1. náměstek primátora zodpovědný za finance a majetek města (ČSSD)
Petra Šebestíková, předsedkyně finančního výboru městského zastupitelstva (TOP 09)

 

Milionová poškození města při řízení Teplárny jsou potvrzena auditem!

  • PDF

Vážení přátelé, včerejší valná hromada Teplárny trvala od deseti hodin ráno do půl druhé v noci a přinesla naprosto zásadní změnu v posuzování řízení podniku na oficiální úrovni. Přestože pan doktor Průcha (ČSSD - radní) prohlásil, že  "audit neprokázal žádná pochybení, z nichž by mohla být vyvozena trestněprávní odpovědnost, ale ukázal některé dílčí nedostatky v hospodaření", o trestním oznámení s kuloárně hovoří a to dokonce na té úrovni, že podání trestního oznámení zvažovala předevčírem rada města. Výsledky auditu firmy Deloitte zatím zveřejněny nebyly, dozorčí rada pouze přednesla předběžnou zprávu výsledků šetření forenzního auditu, která potvrzuje předchozí podezření, že minulé představenstvo Teplárny svým jednáním způsobilo TČB škodu. Podle předběžné zprávy forenzní audit ukázal na pochybení pří řízení podniku minimálně ve třech závažných oblastech, tedy při investiční akci TG6, úpravy odkaliště v Hodějovicích a při prodeji Zkušebny Mydlovary. Odhad škody při prodeji Zkušebny Mydlovary je auditem vyčíslen v řádech milionů.

Již tato předběžná zpráva vyvolala vlnu otázek ze strany akcionářů. Představenstvo se ovšem výhýbalo přímým odpovědím, a to v tak, že za direktivního řízení Valné hromady dokonce vypínalo právě hovořícím akcionářům mikrofon. Díky předsedovi Valné hromady tak některým akcionářům nebylo umožněno vznést své dotazy. JUDr. Průcha, který se na Valnou hromadu připravoval opěvnými články o nebývalém zisku teplárny za minulé období v denním tisku, uvažuje nad tím, že se nestane členem dozorčí rady Teplárny. Nahradit by jej měl jeho kolega z rady města, náměstek primátora Podhola (ČSSD). Dvanácti členná dozorčí rada je v současnosti nejvyšším orgánem podniku. Dozorčí rada následně jmenuje představenstvo společnosti.
Dosluhující generální ředitel a předseda představenstva Teplárny ing. Zdeněk Blažek (ODS) se jednání Valné hromady raději nezúčastnil.
Ladislav Vrábel

 

Českobudějovičtí si stěžují na teplárnu

  • PDF

Vážení přátelé, pokud bychom si nemohli vzpomenout, proč je teplárna hlučnější, doporučuji znovu pročíst náš seriál o teplárně od pana Černého. Tento problém pan Černý avizoval dopředu. Hluk se ovšem ještě bude navyšovat.

Ladislav Vrábel

 

Moderátor

Hned několik na sobě nezávislých stížností dostal na stůl jihočeský Krajský úřad kvůli českobudějovické teplárně. Lidi, kteří bydlí v její blízkosti, si stěžují, že v poslední době je mnohem hlučnější a z místa se šíří daleko víc prachu. Provozovatel prý o problému ví, na vině jsou podle něj špatné klimatické podmínky. Inspekce ale přišla na to, že teplárna by pro optimální stav mohla přeci jen udělat víc.

Autor

Na hluk a prach si obyvatelé přilehlé městské části už relativně zvykli. Letos na jaře se ale podle nich situace výrazně zhoršila.

Julius Szabó, autor jedné ze stížností:

Letos nám to zničilo vlastně veškeré věci, co jsme měli na balkoně, kdy na 3 dny jsme odjeli pryč. A ten prach se nám dostal takovým způsobem všude, že jsme museli vyhodit nějaké věci, samozřejmě koberec zničený.

Hovoří autor jedné ze stížností:

Sušení prádla v exteriéru venku je zcela nemožné.

Autor

Teplárna o problému ví, podle ní je ale řešení otázkou peněz.

Miroslav Houfek, manažer výroby, Teplárna České Budějovice:

My máme připravenou nějakou variantu, že bychom zmodernizovali stávající skrápěcí zařízení, které by potřebovalo určitou rekonstrukci.

Luděk Schreiber, ČIŽP ČR:

Při využití všech možností by mohla být prašnost zcela eliminována.

Autor

Podle šetření Inspekce je ve skladu víc uhlí, než je v˙současném integrovaném povolení. Sankce ale udělit nemůže, tento limit je pro teplárnu pouze doporučení, nikoli podmínkou.

Miroslav Houfek, manažer výroby, Teplárna České Budějovice:

V ČR je v současné době s uhlím problém. Jsme nuceni se předzásobit.

Autor

Krajský úřad chce po provedených kontrolách povolení k provozu zpřísnit.

Kateřina Koželuhová, mluvčí, Krajský úřad Jihočeského kraje:

Krajský úřad v té změně integrovaného povolení navrhne omezení provozu ve skladu paliva.

Tereza Psotová, obyvatelka:

Buldozery a bagry, které tady bagrují ty obrovské haldy uhlí, pracují ve dne v noci, o svátcích, o víkendech.

Autor

Hluk, který souvisí s režimem na skládce uhlí, je v kompetenci stavebního úřadu. Podle současného rozhodnutí nesmí teplárna uhlí vykládat mezi osmou hodinou večer a šestou ranní. Veronika Kabátová, ČT, České Budějovice.

 

http://www.ceskatelevize.cz/...onech-praha/2114110001400622/

 

Více článků...